Urdu Poetry

Khudhi Ko ker bulund itna ke Har taqdeer se phele

Khuda bande se puichay “Bata teri raza kya hai”


Yu tho syed bhi ho, Mirza bhi ho, Afghan bhi ho
Tum sabhi kuch ho batao kya musalman bhi ho


Teri dua se kaza to badal nahi sakti
magar hai is se yeh mumkin ke tu badal jaye
Teri dua hai ke ho teri Aarzoo poori
Meri dua hai teri Aarzoo badle yaye.